20 mars 2013 - Uppdrag

Shire förvärvar svenskt bioteknikföretag Premacure

Shire har förvärvat Premacure, ett privatägt svenskt bioteknikföretag.

Premacure som lanserades 2006 av entreprenörer och internationellt erkända kliniker inom området neonatologi, utvecklar ett läkemedel mot en ögonsjukdom som kan orsaka blindhet hos för tidigt födda barn. Företaget förvärvas för en köpeskilling bestående av en initial förskottsbetalning samt ytterligare villkorade betalningar som är kopplade till utveckling och kommersiell framgång.

Förvärvet av Premacure, av en av Shires USA-baserade HGT (Human genterapi) divisioner, tar Shire in i forskningsområdet neonatologi och stärker därmed sin redan betydelsefulla närvaro bland sällsynta sjukdomar. Shire är Storbritanniens tredje största läkemedelstillverkare med intäkter på cirka USD 4,7 miljarder under 2012. Bolagets aktier är noterade på London Stock Exchange med handel i form av amerikanska depåbevis (ADRs) på NASDAQ.

Shire rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Åke Kjellson och Maria Tufvesson Shuck, främst biträdd av Kristoffer Stråth, Ola Axelsson, Oscar Björkman Possne, Richard Edström, Raoul Mehta och Sofia Pedersen.