26 januari 2011 - Uppdrag

SEMAFO undersöker eventuell sekundärnotering vid NASDAQ OMX Stockholm

Mannheimer Swartling biträder SEMAFO Inc. gällande utredningen av en eventuell sekundärnotering vid NASDAQ OMX Stockholm.

SEMAFO Inc. är ett kanadensiskt bolag noterat på Toronto Stock Exchange med ett marknadsvärde om cirka 17 miljarder kronor, verksamt inom produktion och prospektering av guld i Västafrika.

Mannheimer Swartlings team leds av Thomas Wallinder och Nina Svensson, huvudsakligen biträdda av Johan Berg.