20 oktober 2011 - Uppdrag

SEMAFO börjar handlas på NASDAQ OMX Stockholm

SEMAFO har genomfört en sekundärnotering av dess stamaktier vid NASDAQ OMX Stockholm. SEMAFO’s aktier började handlas i Large Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm den 20 oktober 2011. Börsvärdet av SEMAFO motsvarar cirka 13 miljarder kronor.

SEMAFO Inc. är ett Kanada-baserat gruvbolag med guldproduktion och prospekteringsverksamhet i Västafrika. Bolaget driver guldgruvor i Burkina Faso, Niger och Guinea.

SEMAFO har biträtts av Mannheimer Swartling i noteringsprocessen. Byråns team leddes av Nina Svensson och Thomas Wallinder, huvudsakligen biträdda av Johan Berg och Adam Göransson. Karin Attorps rådgav i skatterelaterade frågor, huvudsakligen biträdd av Carl Beyer.