13 januari 2011 - Uppdrag

Securitas tecknar kreditavtal med banksyndikat

Securitas AB har tecknat ett nytt femårigt ”Multicurrency Revolving Credit Facility”-avtal om 550 miljoner dollar och 420 miljoner euro med ett konsortium av internationella banker. Lånet kommer att användas delvis för att återbetala en existerande kredit och delvis för koncernens löpande verksamhet.

Securitas är världsledande inom säkerhetslösningar med verksamhet i 40 länder världen över. Koncernen har cirka 260 000 medarbetare och den totala försäljningen för 2009 var cirka 62,7 miljarder kronor. Securitas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Securitas rådgavs av Mannheimer Swartling vid transaktionen. Zoran Stambolovski hanterade ärendet, främst assisterad av Maria Tholin och Sofie Willgottson.