8 april 2009 - Uppdrag

Securitas AB uppdaterar sitt Euro Medium Term Note Program och emitterar 4-årigt obligationslån

Mannheimer Swartling har biträtt Securitas vid uppdateringen av deras 1,5 miljarder euro Euro Medium Term Note (EMTN) program registrerat på Luxemburg börsen samt i samband med Securitas emission av ett fyraårigt obligationslån på 500 miljoner euro i Eurobondmarknaden under programmet. Arrangörsbanker för emissionen var BNP Paribas, Nordea Bank Danmark A/S och Royal Bank of Scotland plc.

Ansvarig delägare var Zoran Stambolovski, som biträddes av Karolina Ericsson och Maria Tholin.