19 juni 2013 - Uppdrag

Sector Alarm lämnar kontanterbjudande i Trygga Hem Skandinavien

Sector Alarm Holding AS har, genom sitt helägda svenska dotterbolag Sector Alarm AB, offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Trygga Hem Skandinavien AB att förvärva samtliga aktier i Trygga Hem. Aktieägarna erbjuds 18 kronor kontant för varje aktie i Trygga Hem, vilket motsvarar ett totalt värde av erbjudandet om cirka 192,6 miljoner kronor.

Trygga Hem är ett säkerhetsföretag vars produkter och tjänster riktar sig till innehavare till villor, lägenheter, fritidshus och lantbruk. Larmtjänsten utgörs av hemlarm med väktarutryckning anslutet till larmcentral och tillhandhålls genom abonnemang. Produkterna består av larm, lås, brandsläckare, säkerhetsskåp samt andra självskyddsprodukter. Trygga Hems aktie är sedan den 27 maj 2008 upptagen till handel på NASDAQ OMX First North Stockholm.

Sector Alarm-koncernen är en totalleverantör av trygghet och säkerhet för privata hem, med verksamhet och över 1 000 anställda i Norge, Sverige och Irland. Sedan etableringen 1995 har koncernen utvecklats till att idag vara den näst största aktören på den europeiska marknaden för hemlarm och trygghet i bostäder med en kundbas på cirka 300 000 kunder och en årlig omsättning på omkring 1 miljard NOK.

Sector Alarm rådges av Mannheimer Swartling om erbjudandet. Byråns team har bestått av Eva Hägg, Nils Nostell, Johan Lindström, Marcus Ladow och Mikael Moreira, främst assisterade av Thomas Wallinder och Anna Mirsch.