23 september 2014 - Uppdrag

SEB upprättar svensk fastighetsfond

Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) har upprättat Domestica Bostäder II, en fastighetsfond som huvudsakligen ska investera i bostadsfastigheter i Syd- och Mellansverige. Domestica Bostäder II är en uppföljningsfond till Domestica Bostäder I som upprättades år 2012. Domestica Bostäder II är baserad på en svensk AB-struktur där investerarna investerar genom en kombination av vinstandelslån och kapitalandelslån.

SEB biträddes av Mannheimer Swartling i projektet.