4 juli 2012 - Uppdrag

SEB upprättar svensk fastighetsfond

Mannheimer Swartling har biträtt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) vid upprättandet av en fastighetsfond som huvudsakligen ska investera i bostadsfastigheter i Syd- och Mellansverige. Fastighetsfonden baseras på en svensk AB-struktur där investerarna investerar genom en kombination av vinstandelslån och kapitalandelslån.

Ansvarig delägare för projektet var Peter Alhanko, som huvudsakligen biträddes av Christopher Arkbrant. Anders Erasmie ansvarade för skattefrågor och Mårten Tagaeus, biträdd av Andréa Dahrén, ansvarade för fastighetsrelaterade frågor.