25 februari 2014 - Uppdrag

SEB Private Equity Opportunity Fund III förvärvar svenska Spectra Collection och norska Norco-koncernen

SEB Private Equity Opportunity Fund III har förvärvat svenska Spectra Collection och norska Norco-koncernen. Både Spectra Collection och Norco-koncernen är verksamma inom shop fitting-industrin och erbjuder inredningskoncept åt detalj- och fackhandelskedjor. Spectra Collection och Norco-koncernen är verksamma i främst Sverige, Norge, Polen och Ryssland.

SEB Private Equity Opportunity Fund III rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod huvudsakligen av Jan Holmius, Caroline Karlsson, Carl Björk, Veronica Stiller och Henrik Dock.