27 maj 2010 - Uppdrag

Scribona förvärvar Catella

Scribona, noterat på First North, har träffat avtal om förvärv av Catella, en europeisk finansgrupp specialiserad på finansiell rådgivning och kapitalförvaltning. Total förvärvslikvid inklusive lösen av Catellas samtliga lån uppgår till 417 miljoner kronor.

Säljare av aktierna i Catella är Catellas managementgrupp, som dessförinnan förvärvat Catella från dess tidigare ägare Catella Luxembourg S.a.r.l för samma köpeskilling som Scribona betalar.

Catellas managementgrupp har biträtts av Mannheimer Swartling. Ansvariga delägare var Martin Ericsson, Martin Nilsson och Thomas Pettersson, huvudsakligen biträdda av Sophie Ahlberg, Fredrik Berndt, Martin Fagerlund, Henrik Johansson och Helena Riese Arkbrant.