11 september 2013 - Uppdrag

SCA kommer att lämna ett bud på Hong Kong-noterade Vinda

SCA har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande att förvärva den kinesiska mjukpapperstillverkaren Vinda International Holdings Limited i en kontantaffär till ett värde om cirka 9,4 miljarder kronor för samtliga aktier och optioner i Vinda. Erbjudandet är bl.a. villkorat av en acceptgrad om mer än 50 % efter full utspädning och kommer att betalas med tillgänglig kassa och existerande krediter inom SCA-koncernen.

Vinda är Kinas tredje största mjukpappersbolag med en omsättning om cirka 5 miljarder kronor år 2012. SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. År 2012 uppgick SCA:s omsättning till 85 miljarder kronor. För ytterligare information, se www.sca.com.

Mannheimer Swartling var svensk legal rådgivare till SCA. Mannheimer Swartlings team leddes av Anders Lindblad och Emil Boström, biträdda av Johan Berg, Marcus Johansson och Marcus Ladow.