9 februari 2010 - Uppdrag

SAS offentliggör en företrädesemission på 5 miljarder kronor

Mannheimer Swartling biträder SAS i samband med bolagets företrädesemission och refinansiering av vissa lån, för att stödja implementeringen av Core SAS-strategin. Företrädesemissionen förväntas inbringa cirka 5 miljarder kronor.

SAS är det ledande flygbolaget i norra Europa. Nyemission genomförs i syfte att ytterligare förstärka koncernens likviditet och för att stödja implementeringen av de återstående delarna av Core SAS. Nyemission stöds av de svenska, danska och norska regeringarna och den största privata aktieägaren, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, genom Foundation Asset Management. SAS AB är listat på börserna i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Den primära listningen är på NASDAQ OMX Stockholm.

Mannheimer Swartlings team leds av Klaes Edhall. Katarina Bjelkow Rössel är projektledare och biträds främst av Patrik Lilieblad, Sara Karlberg, Fredrik Jonsson, Kathleen Russell, Johan Berg och Gustaf Günther. Jan Dernestam ansvarar för byråns rådgivning i bankfinansieringsdelen, främst biträdd av Amanda Rask. Anne Rutberg ansvarar för byråns rådgivning avseende skattefrågor, främst biträdd av Henrik Wiebe. För konkurrensrättsliga frågor ansvarar Tommy Pettersson och Stefan Perván Lindeborg, huvudsakligen biträdda av Rasmus Naeyé.