25 februari 2014 - Uppdrag

SAS offentliggör emission av konvertibelt obligationslån om 1,6 miljarder kronor

SAS har den 25 februari 2014 offentliggjort en emission av ett konvertibelt obligationslån om 1,6 miljarder kronor. Likviden från utgivandet av det konvertibla obligationslånet, tillsammans med likviden från preferensaktieerbjudandet som SAS offentliggjorde den 7 februari 2014, kommer att användas för att refinansiera vissa av SAS obligationslån som förfaller till betalning under 2015, för att stärka SAS finansiella förutsättningar för att fortsätta förnyelsen av flygplansflottan, men även att stärka SAS finansiella beredskap och minska beroendet av bankfinansiering.

SAS biträds av Mannheimer Swartling i ärendet. Byråns team leds av Klaes Edhall, främst biträdd av Lukas Dalén, Johan Berg, Therese Lundgren, Daniel Khayyami och Jessica Lindgren. Nils Nostell har hanterat vissa dokumentationsfrågor. Anders Erasmie har hanterat vissa skatterättsliga frågor, främst biträdd av Carl Beyer.