6 april 2009 - Uppdrag

Sandvik lanserar 3 miljarder euro EMTN program

Mannheimer Swartling har biträtt Sandvik AB i samband med upprättande och listning av ett EUR 3.000.000.000 Euro Medium Term Note program, vilket listades för handel i februari 2009 på Londonbörsen. Mannheimer Swartling har även biträtt Sandvik AB i samband med den första emissionen under programmet i slutet av februari 2009.

Johan Häger var projektledare för ärendet och biträddes huvudsakligen av Hanna Walukiewicz och Sara Derakti. Thomas Pettersson var ansvarig delägare.