7 november 2011 - Uppdrag

Sandvik lämnar offentligt bud på Seco Tools AB

Sandvik har lämnat ett rekommenderat offentligt erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i dotterbolaget Seco Tools AB. Det totala budvärdet för samtliga aktier i Seco Tools, som inte innehas av Sandvik, uppgår till cirka 6,2 miljarder kronor. Erbjudandet värderar Seco Tools i dess helhet till cirka 15,6 miljarder kronor.

Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2010 cirka 47 000 anställda, representation i 130 länder och en omsättning på nära 83 miljarder kronor. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Seco Tools är en av världens största tillverkare av skärande verktyg. Koncernen hade 2010 omkring 5 300 anställda, representation i ett 60-tal länder och en omsättning på cirka 5,9 miljarder kronor. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Mannheimer Swartling biträder Sandvik i samband med budet genom Anders Lindblad, Thomas Wallinder, Nils Nostell, Louise Kolmodin, Adam Göransson, Jessica Holm och Josefin Westin. Karin Attorps biträder i skatterättsliga frågor.