3 juli 2012 - Uppdrag

Sandvik ingår ett globalt femårigt outsourcingavtal med IBM

Sandvik har tecknat ett femårigt strategiskt outsourcingavtal, till ett värde av cirka två miljarder kronor, med IBM.

Genom avtalet kommer Sandvik outsourca en betydande del av sin globala IT-infrastruktur, inklusive datacenter (serverdrift) och arbetsplatstjänster (vilket innefattar alla PC-relaterade tjänster) och IBM kommer att erbjuda anställning till de Sandvik-anställda som för närvarande arbetar inom dessa områden. Avtalet stärker den interna affärsmodellen för Sandvik IT och speglar Sandviks ambition att vara ett globalt integrerat företag.

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med verksamhet över hela världen genom representation i mer än 130 länder. Koncernen hade 50 000 anställda och en omsättning på mer än 94 miljarder kronor under 2011. Sandvik är ett börsnoterat bolag på Stockholmsbörsen, NASDAQ OMX.

Sandvik rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av delägare Martin Pekkari, assisterad av Cecilia Malmberg och Michaela Nilsson (Corporate Commercial och ITT). Henric Diefke rådgav i arbetsrättsliga frågor, assisterad av Cecilia Lönn, och Jan Dernestam ansvarade för leasing och finansiella frågor, assisterad av Amanda Skalin.