15 april 2013 - Uppdrag

Sandvik ingår ett globalt femårigt outsourcingavtal med Capgemini

Sandvik har tecknat ett femårigt outsourcingavtal med Capgemini genom vilket Sandvik kommer att outsourca delar av koncernens ekonomiprocesser. Tjänsteleveransen är i linje med företagets strategi att förenkla processer, utnyttja koncernövergripande synergier och globala affärsmöjligheter. Avtalet kommer att tillämpas i 29 länder genom stegvis implementering under åren 2013–2015 och berör samtliga affärsområden.

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med verksamhet över hela världen genom representation i mer än 130 länder. Koncernen hade cirka 49 000 anställda och en omsättning på cirka 99 miljarder kronor under 2012. Sandvik är ett börsnoterat bolag på Stockholmsbörsen, NASDAQ OMX.

Sandvik rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av delägare Martin Pekkari, assisterad av Cecilia Malmberg Flodén och Moa Molin (Corporate Commercial och ITT).