23 december 2010 - Uppdrag

Sandvik förvärvar kinesisk leverantör av kross- och sorteringsutrustning

Sandvik har träffat avtal om att förvärva 80 % av Shanghai Jianshe Luqiao Machinery Co., Ltd. (SJL) från Shanghai Electric Industrial Co, en statlig verksamhet, samt från CRABEC (Shanghai) Limited. SJL blir en del av Sandvik Mining and Construction.

SJL är en ledande leverantör av kross- och sorteringsutrustning, inklusive förbrukningsvaror och tjänster till den kinesiska gruvdrifts- och byggindustrin. Företaget har tillverkningsanläggningar i Shanghai samt försäljning och distribution i de flesta kinesiska provinser samt i flera länder utanför Kina. SJL har cirka 1 200 anställda och en omsättning om cirka 1 miljard kronor under 2010.

Sandvik Mining and Construction är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande leverantör av utrustning, verktyg för hårdmetall, service och tekniska lösningar för utgrävning och dimensionering inom gruvdrifts- och byggindustrin. Den årliga omsättningen under 2009 uppgick till cirka 32,6 miljarder kronor med cirka 14 400 anställda.
Sandvik är en global högteknologisk verkstadskoncern inom verktyg, materialteknologi, gruvdrift och konstruktion. Under 2009 hade koncernen cirka 44 000 anställda och fanns representerade i 130 länder, med en årlig omsättning om nästan 72 miljarder kronor. Bolaget är listat på NASDAQ OMX Stockholm.

Sandvik rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns kontor i Kina hanterade ärendet med ett team som leddes av Thomas Lagerqvist och Oliver Schulte, främst assisterade av Rachel Dong och Chris Yu. Johan Carle, assisterad av Teresia Danielsson, biträdde i konkurrensrättsliga frågor.