17 februari 2009 - Uppdrag

Sammanslagning av Kreab och Gavin Anderson

Mannheimer Swartling har tillsammans med den amerikanska byrån Davis & Gilbert biträtt den globala kommunikationskoncernen Omnicom Group Inc. (ägare till Gavin Anderson) i sammanslagningen av Kreabs och Gavin Andersons verksamheter till Kreab Gavin Anderson, en världsomfattande aktör inom företagskommunikation, finansiell kommunikation och samhällskontakter/public affairs. Mannheimer Swartling ansvarade primärt för frågor relaterade till Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien.

Ansvarig delägare var Niklas Bogefors och projektledare var Lucas Jonsson, vilka biträddes främst av Hans Abrahamsson, Fredrik Livendahl, Annika Estreen, Sara Nordlund, Kajsa Nilsson och Madeleine Claesson. Martin Nilsson var ansvarig delägare avseende skatterelaterade frågor, huvudsakligen biträdd av Vilhelm Mann. Thomas Kaiser-Stockmann och Kirstin Ulrich ansvarade för vissa bolagsrättsliga frågor avseende Tyskland.