5 augusti 2016 - Uppdrag

Safic-Alcan förvärvar Safic-Alcan Nordic

Safic-Alcan, en ledande distributör av specialkemikalier med huvudkontor i Puteaux, Frankrike, har förvärvat resterande 50 procent av aktierna i Safic-Alcan Nordic som därmed blir ett helägt dotterbolag.

Safic-Alcan Nordic är ett svenskt bolag som levererar teknisk-kemiska lösningar och produkter i Norden och Baltikum. Bolaget bedriver modern agentur- och distributionsverksamhet från ett huvudkontor i Kungsbacka och från ett antal lokala lager i Norden. Safic-Alcan Nordic är en av de största distributörerna av plast och gummimaterial på den nordiska och baltiska marknaden.

Safic-Alcan rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod huvudsakligen av Clas Nyberg, Emelie Thor och Otto Gullberg.