29 oktober 2012 - Uppdrag

Saab förvärvar Medav

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB (publ) har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det tyska bolaget Medav GmbH, specialiserat på applikationer för signalhantering, kartläggning av kommunikationsmönster och informationsteknologi. Slutförande av transaktionen är föremål för bland annat godkännande av konkurrensmyndigheterna i Tyskland och förväntas ske under fjärde kvartalet 2012.

Medav är en ledande leverantör av utrustning för signalhantering och elektronisk  kommunikationshantering. Med en arbetsstyrka på cirka 75 anställda, servar företaget en global kundbas på över 50 kunder i mer än 15 länder i Asien, Mellanöstern, Europa och Sydamerika. Bolagets beräknade omsättning för verksamhetsåret 2012 är cirka 21,9 miljoner euro.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Förvärvet genomfördes inom ramen för affärsområdet Electronic Defence Systems, som fokuserar på lösningar för övervakning och för att upptäcka, lokalisera samt skydda sig mot hot. Saab har cirka 13 000 anställda och omsättningen uppgår till cirka 24 miljarder kronor. Saab AB:s B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange sedan 1998.

Saab rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team leddes av Oliver Cleblad, främst assisterad av Morten Simm (M&A, Bank & Finans) och Ulf Lohrum (arbetsrätt). Nils Gruske, Andreas Karl och Philipp Schön var involverade i due diligence arbetet. Meike Johnsen ansvarade för anmälan till konkurrensmyndigheten, biträdd av Helena Ramadori.