21 december 2017 - Uppdrag

SAAB förvärvar stridsbåtstillverkaren Dockstavarvet samt reparationsvarvet Muskövarvet

Försvars- och säkerhetsföretaget SAAB förvärvar den svenska tillverkaren av stridsbåtar Dockstavarvet samt reparationsvarvet Muskövarvet. Dockstavarvet är en ledande producent av aluminiumbåtar för militärt och civilt bruk och Muskövarvet är ett skeppsvarv som levererar fullservice och tillhandahåller underhåll, huvudsakligen för Amfibiekåren inom den svenska marinen.

SAAB rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.