22 november 2013 - Uppdrag

Russian Real Estate Investment Company slutför omstrukturering av obligationslån

Russian Real Estate Investment Company AB (RURIC ) slutförde den 22 november 2013 en  ”debt-to-equity”-omstrukturering av ett obligationslån om cirka 620 miljoner kronor. Bland obligationsinnehavarna fanns bland andra Alecta, Proventus och Alpcot. Omstruktureringen, som inbegrep överföring till obligationsinnehavarna av ägandet i tre affärscentra i S:t Petersburg samt en kvittningsemission motsvarande 20 procent av aktiekapitalet i RURIC, innefattade ett antal rättsliga frågor utan tidigare motsvarighet på den svenska obligationsmarknaden.

De större obligationsinnehavarna företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen, med CorpNordic som agent för obligationslånet.

Mannheimer Swartlings team bestod av Thomas Pettersson och Åsa Hansdotter, främst biträdd av Rasmus Fahlén, Viktor Leisnert och Christian Hallberg. Anna Sukharina och Fredrik Svensson, som främst biträddes av Marina Tsurkan-Schubert, Alexey Rotar, Svetlana Eliseeva och Polina Ferisidi, rådgav beträffande ryska aspekter i ärendet.