2 december 2011 - Uppdrag

Riverside förvärvar friskolekoncern

The Riverside Company har förvärvat PPS-koncernen, en av de största friskolekoncernerna i Sverige. Förvärvet skedde från grundarna av PPS vilka kvarstår som ägare tillsammans med Riverside.

PPS AB som etablerades 2000 och som bedriver utbildning främst inom grundskolan och gymnasieskolan är idag en av Sveriges största utbildningskoncerner med en verksamhet som omfattar ca 3600 elever runtom i Sverige. Bland de skolor som ingår i verksamheten återfinns Cybergymnasiet och Donnergymnasiet. PPS AB bedriver även skolor för barn med särskilda behov.

The Riverside Company är ett globalt riskkapitalbolag som främst investerar i små och medelstora tillväxtbolag och förvaltar tillgångar på 3,4 miljarder USD. Företaget har lång erfarenhet av investeringar i utbildningsbranschen och har investerat i över 20 utbildningsföretag över hela världen.

The Riverside Company rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Biörn Riese, främst assisterad av Elisabet Dahlman Löfgren, Tobias Bergström och Jonas Lagerroos. Thomas Pettersson, främst assisterad av Raoul Mehta och Sara Derakti, ansvarade för rådgivning avseende finansieringen.