29 maj 2020 - Uppdrag

Rikshem säljer bostadsfastigheter i Östersund

Rikshem har sålt 883 lägenheter i Östersund till Niam. Försäljningen omfattar cirka 62 500 kvadratmeter fördelat på 13 bostadsfastigheter. Rikshem är en av Östersunds största privata fastighetsägare och ett av Sveriges största privata bostadsföretag.

I och med försäljningen har bolaget kvar cirka 2 000 lägenheter i Östersund med omnejd. Fem av de fastigheter som omfattas av försäljningen ligger i Torvalla, två i Odensala och sex i centrala Östersund. Rikshem beräknas frånträda fastigheterna i månadsskiftet augusti/september 2020.

Rikshem rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.