15 juni 2015 - Uppdrag

Rikshem och Ikano förvärvar Teliafastighet från RBS

Rikshem och Ikano Bostad har gemensamt förvärvat fastigheten där Telias huvudkontor är beläget i Farsta från RBS Nordisk Renting. Totalt rör det sig om cirka 100.000 kvm lokaler. Rikshem och Ikano Bostad planerar att utveckla upp till 3.000 bostäder på fastigheten, varav minst en tredjedel ska bli hyresrätter. Tillträde sker den 1 juli och byggstart planeras till 2017-2018.

Rikshem AB (publ) är ett av Sveriges största privata bostadsbolag och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Ikano Bostad äger, utvecklar och bygger både nya bostadsrätter och hyresrätter i Stockholm, Mälardalen och Öresundsområdet. Bolaget ägs av Familjen Kamprad.

Rikshem och Ikano rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod främst av Klas Wennström, Olle Källström och Anna Mindedal.