11 februari 2009 - Uppdrag

Riksgäldskontoret säljer Carnegie och Max Matthiessen

Mannheimer Swartling har företrätt Riksgäldskontoret vid dess försäljning av Carnegie Investment Bank AB och Max Matthiessen Holding AB till Altor och Bure Equity AB.

Carnegie är en ledande investmentbank på den nordiska marknaden och Max Matthiessen är en ledande försäkringsförmedlare på den svenska marknaden. Affären är bland annat villkorad av Finansinspektionens godkännande.

Byråns team leddes av Biörn Riese (Partner – M&A) och Tom Wehtje (Partner – M&A), huvudsakligen biträdda av Martin Fagerlund, Karin Bergelin, Jonas Andersson och Catharina Belfrage. Vidare har bl a Johan Carle (Partner – EU- och konkurrensrätt) biträdd av Elin Eriksson varit engagerade i projektet.