10 maj 2016 - Uppdrag

Resurs Holding noteras på Nasdaq Stockholm

Resurs Holding AB har den 29 april 2016 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm.

Priset i erbjudandet fastställdes till 55 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Resurs Holding om 11 miljarder kronor.

Erbjudandet, som bestod av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt, omfattade befintliga aktier som såldes av Resurs Holdings ägare Cidron Semper Limited (kontrolleras av Nordic Capital), Waldakt AB (kontrolleras av familjen Bengtsson) och RSF Invest AB (ägs delvis av bl.a. medlemmar i Resurs Holdings styrelse och koncernledning). Det totala värdet av erbjudandet, förutsatt att övertilldelningsoptionen om högst 15 procent utnyttjas till fullo, uppgår till cirka 4 107 miljoner kronor.

Resurs Holding är en ledande leverantör av retail finance-lösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter i Norden. Resurs Holding har kontinuerligt expanderat sin verksamhet och bolagets låneportfölj ökade från 9,3 miljarder SEK per den 31 december 2013 till 18,2 miljarder SEK per den 31 december 2015, motsvararande en årlig tillväxt om 40,2 procent - ett resultat av en kombination av organisk tillväxt och ett flertal förvärv. Resurs Holding erbjuder lösningar inom retail finance genom fler än 1 200 butikskedjor med ett nätverk om cirka 35 000 butiker.

Resurs Holding, Cidron Semper Limited och Waldakt AB rådgavs av Mannheimer Swartling i erbjudandet och börsnoteringen. Byråns team inkluderade främst Emil Boström, Thomas Pettersson, Patrik Marcelius, Peter Linderoth, Johan Berg, Anna Salmén, Carolina Käck, Victor Sellin Karlsson, Rickard Carrick och Isabel Lindeberg.