16 april 2020 - Uppdrag

RES säljer Rödene vindkraftspark till Mirova

RES har sålt vindkraftsparkprojektet Rödene, utanför Allingsås i Västra Götaland, till Mirova, ett kapitalförvaltningsföretag som är dedikerat till hållbara investeringar och är ett dotterbolag till Natixis Investment Managers. RES kommer att bygga vindkraftsparken under ett EPC-kontrakt och när parken är i drift kommer RES även att tillhandahålla underhåll- och drifttjänster. Projektet består av 13 vindkraftverk med en total installerad kapacitet på 85,8 MW, vilket motsvarar driften av 40 000 hushåll i Sverige och resulterar i en årlig besparing på 230 000 ton koldioxidekvivalent.

RES är världens största oberoende företag för förnybar energi som är verksamt inom onshore och offshore vind-, sol-, energilagring samt transmission och distribution. RES har levererat mer än 17 GW förnybara energiprojekt över hela världen och stöder en operativ tillgångsportfölj överstigande 5,5 GW över hela världen för en stor kundbas.

RES rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.