8 oktober 2013 - Uppdrag

Rederi AB TransAtlantic genomför en företrädesemission

Styrelsen för TransAtlantic har den 3 oktober 2013 beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, att ta in cirka 150 miljoner kronor genom en nyemission av aktier. Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd via tecknings- och garantiåtagande.

TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 850 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till 3 274 miljoner kronor. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

TransAtlantic biträds av Mannheimer Swartling i samband med emissionen. Byråns team består främst av Johan Ljungberg, Nils Nostell, Emma Olnäs Fors, Isabel Frensborg och Emma Kratz.