27 mars 2014 - Uppdrag

Rederi AB TransAtlantic genomför en företrädesemission

Styrelsen för TransAtlantic har den 19 mars 2014 beslutat, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att ta in cirka 150 miljoner kronor genom en nyemission av aktier. Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd via tecknings- och garantiåtagande.

TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 850 anställda och omsättningen för 2013 uppgick till 2 925 miljoner kronor. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

TransAtlantic biträds av Mannheimer Swartling i samband med emissionen. Byråns team består av Johan Ljungberg, Emma Olnäs Fors, Nils Nostell, Emelie Thor och Emma Kratz.