16 maj 2011 - Uppdrag

RBS förvärvar Centeni AB (tidigare Boultbee Stockholm koncernen)

The Royal Bank of Scotland plc (”RBS”) har genomfört en refinansiering och förvärvat samtliga aktier i shoppingcenterbolaget Centeni AB (tidigare Boultbee Stockholm koncernen) den 6 maj 2011. RBS är nu ensam ägare till Centenikoncernen.

RBS rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Ansvarig delägare var Thomas Pettersson, främst assisterad av Veronica Stiller, Daniel Wessner och Gustaf Günther vad avser frågor relaterade till bank och finans. Ansvarig för bolagsrättsliga frågor var Tomas Johansson, främst assisterad av Johan Frost Bergman och Linnéa Sundqvist Heim. Ansvarig för konkurrensrättsliga frågor var Johan Carle, främst assisterad av Martin Åberg.