30 maj 2013 - Uppdrag

Ratos offentliggör nyemission av preferensaktier

Styrelsen i Ratos AB har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier om ca 1,45 miljarder kronor riktad till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare. Syftet med emissionen är att finansiera förvärven av Nebula och HENT samt även delvis förvärvet av Aibel.

Ratos är ett private equity-konglomerat vars affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade bolag. Ratos är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 18 miljarder kronor.

Ratos biträds av Mannheimer Swartling i samband med emissionen. Byråns team består av Eva Hägg, Nils Nostell, Johan Berg och Therese Lundgren, biträdda av Karin Attorps och Maria Holme (skatt), Zoran Stambolovski (finansieringsfrågor) och Stefan Perván Lindeborg (konkurrensfrågor).