2 oktober 2014 - Uppdrag

Ratos noterar Inwido på NASDAQ OMX Stockholm

Ratos har den 26 september 2014 noterat Inwido AB, Europas största leverantör av innovativa, miljöanpassade fönster och dörrar, på NASDAQ OMX Stockholm.

Ratos var säljande aktieägare i erbjudandet som riktades till svenska och internationella investerare och allmänheten i Sverige. Totalt omfattade erbjudandet 43 330 464 aktier, motsvarande cirka 74,7 procent av det totala antalet aktier i Inwido (under antagandet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). Det slutgiltiga priset i erbjudandet har fastställts till 68 kronor per aktie, motsvarade ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Inwido om cirka 3,9 miljarder kronor. Ratos bibehåller en ägarandel i Inwido om 21,5 procent (under antagandet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Ratos är ett private equity-bolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. 2013 hade Ratos 18 olika innehav i Norden med en total försäljning om 42 miljarder kronor, ett justerat rörelseresultat (EBITA) om 3,0 miljarder kronor och 21 000 anställda.

Mannheimer Swartling har varit rådgivare till Ratos och Inwido i erbjudandet och börsnoteringen. Byråns team har letts av Eva Hägg och Hans Petersson, främst biträdda av Nils Nostell, Johan Berg, Emma Kratz, Teresa Hellmo Fahlander och Jessica Lindgren. Maria Tufvesson Shuck och Hampus Thofte från byråns New York-kontor har lämnat rådgivning vad gäller amerikansk värdepappersrätt. Zoran Stambolovski ansvarade för finansieringsfrågor, främst biträdd av Carl Johan Jennekvist. Anders Erasmie ansvarade för skattefrågor, främst biträdd av Carl Beyer, Maria Holme och Malin Palm.