2 februari 2009 - Uppdrag

Ratos majoritetsägare i DIAB

Ratos AB (publ) har biträtts av Mannheimer Swartling i ett förvärv av upp till ytterligare 48 % i intressebolaget DIAB Group AB. Säljaren 3i Holdings plc avyttrar hela sitt aktieinnehav om 48 % i DIAB till Ratos samt bolagets minoritetsägare. Beroende på hur stor andel av sitt erbjudande som minoriteten väljer att teckna kommer Ratos ägarandel i DIAB att uppgå till mellan 91 och 96 %. Transaktionsvärdet uppgår till ca. 400 Mkr.

DIAB är ett världsledande företag som tillverkar och utvecklar kärnmaterial till kompositkonstruktioner för bland annat vingar till vindkraftverk, skrov och däck till båtar samt detaljer till flygplan, tåg, bussar och rymdraketer. Materialet har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög hållfasthet, isolationsförmåga samt kemisk resistens. Transaktionen är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.

Ansvarig delägare var Martin Ericsson biträdd av Andreas Elving, Victoria Bagger-Sjöbäck och Anja Kögel. Eva Hägg var ansvarig delägare för aktiemarknadsrättsliga frågor. Rådgivare inom konkurrensrätt var Stefan Perván Lindeborg och Jens Agö.