9 december 2009 - Uppdrag

Ratos förvärvar Rail Service Management Group

Mannheimer Swartling har rådgivit Ratos och EuroMaint i samband med dess förvärv av Rail Service Management Group (RSM), en ledande leverantör av underhåll för spårburna fordon i Tyskland. Transaktionen omfattar underhållsverksamhet över hela Tyskland samt i Polen, Nederländerna och Belgien.

EuroMaint är en av Sveriges ledande leverantörer för underhåll och erbjuder avancerade underhållstjänster till spårtrafikbranschen respektive industrin. Genom förvärvet av RSM-gruppen, en koncern med intäkter på cirka 94 miljoner euro under 2008, utvidgar EuroMaint sin starka marknadsposition i Sverige till en av Europas viktigaste järnvägsmarknader. EuroMaint är helägt av Ratos, ett private equity-företag listat på NASDAQ OMX. Affären är villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande.

Mannheimer Swartlings team leddes av Thomas Kaiser-Stockmann, främst assisterad av Carsten Schippmann, Rebekka Hye-Knudsen och Maren Ropeter. Jürgen Busch ansvarade för konkurrensrättsliga frågor, biträdd av Alexander von Kleist.