4 juni 2010 - Uppdrag

Ratos förvärvar aktier i HL Display och lämnar offentligt erbjudande till övriga aktieägare

Ratos förvärvar aktier i HL Display, motsvarande 28,2% av kapitalet och 59,0% av rösterna från familjen Remius, och äger därmed totalt 57,0% av kapitalet och 79,1% av rösterna i bolaget. I samband med detta offentliggör Ratos ett erbjudande till övriga aktieägare i HL Display enligt bestämmelserna om budpliktsbud.

Ratos är ett av Europas största börsnoterade private equity-företag. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Ratos biträds av Mannheimer Swartling i ärendet. Mannheimer Swartling’s team leds av Eva Hägg, främst biträdd av Patrik Marcelius, Jessica Holm och Johan Berg, samt Stefan Perván Lindeborg och Urszula Sieradzka.