28 april 2015 - Uppdrag

Ratos avyttrar Nordic Cinema Group till Bridgepoint med Bonnier som fortsatt delägare

Ratos AB (publ) och Bonnier Holding AB har ingått avtal om försäljning av Nordic Cinema Group Holding AB till investeringsfonden Bridgepoint Europe V till ett enterprise value om ca 4,7 miljarder kronor. Bonnier kvarstår som delägare av 30% efter transaktionen. Transaktionen är villkorad av konkurrensrättslig prövning och väntas slutföras under sommaren 2015.

Nordic Cinema Group (NCG) bildades i maj 2013 genom sammanslagningen av SF Bio och Finnkino. NCG är idag den ledande biografaktören i Norden och Baltikum med 66 helägda biografer med 444 salonger samt ytterligare 48 delägda biografer. NCG har en årlig omsättning uppgående till omkring 2,6 miljarder kronor. NCG ägs av Ratos (58 %), Bonnier Holding (40 %) samt bolagets ledning.

Ratos och Bonnier företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod främst av Isabella Ramsay, Henrik Dock, Johan Tholander, Sara Granlund och Johan Sundqvist (M&A), Eva Hägg Johan Berg, Magnus Olsson och Anna Salmén (aktiemarknad), Stefan Perván Lindeborg, Andreas Johansson (konkurrensrätt), Thomas Pettersson, Martin Nilsson och David Nordenlöw (Bank & Finans, Skatt). Lokala ombud var Dittmar & Indrenius, BA-HR och Lawin.