20 oktober 2016 - Nyheter om byrån

Rapport om dataflöden – att tillåta frihandelsavtal för att stärka GDPR

Denna rapport ger en rättslig analys av två potentiellt motstridande intresseområden; gränsöverskridande dataflöden och skydd av personuppgifter, och hur dessa båda intresseområden skulle var betjänta av att behandlas och balanseras i Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar ("TTIP"). Rapporten har tagits fram på uppdrag av LM Ericsson. Läs rapporten här  (på engelska).