4 september 2012 - Nyheter om byrån

Raoul Wallenberg-institutets och Mannheimer Swartlings kurs i mänskliga rättigheter för praktiserande advokater firar femårsjubileum

Den veckolånga kursen i mänskliga rättigheter för praktiserande advokater, ”Developing a Human Rights Tool Box”, som Mannheimer Swartling arrangerar i samarbete med Raoul Wallenberg institutet, firar i år femårsjubileum genom en uppföljningskurs mellan 3-7 september i Mannheimer Swartlings kontor i Malmö.

Samarbetet syftar till att föra samman gemensamma erfarenheter från en ledande svensk advokatbyrå med engagemang för demokratiutveckling och uppbyggnaden av fungerande rättsapparat, och Raoul Wallenberg-institutets erfarenhet av internationell verksamhet för försvarandet av mänskliga rättigheter.

Unikt för årets jubilerande upplaga av kursen är att alla deltagare är återvändande alumnideltagare. De har bjudits in för att återförenas i en uppföljningskurs för att redogöra och dela med sig av deras erfarenheter i hur de applicerar ”verktygslådan” i sitt arbete världen över. Utöver det deltar deltagarna i workshops, föreläsningar och besöker ett flertal svenska institutioner som t ex tingsrätten i Malmö.

Deltagarna, som sponsras med resa och uppehälle, består av 13 internationellt praktiserande advokater från länder som Kenya, Indien, Turkiet, Indonesien, Malawi och Zimbabwe, såväl som advokater på Mannheimer Swartlings kontor i Sverige. Fler än 55 jurister från 22 länder och fyra kontinenter har deltagit i Mannheimer Swartlings och Raoul Wallenberg Institute  veckolånga kurs i mänskliga rättigheter under de fyra åren sedan starten 2008.