14 juni 2011 - Uppdrag

Proventus Invest AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i BRIO AB samt avnotering av BRIOs aktier från NGM Equity

Proventus Invest AB lämnade den 10 mars 2011 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i BRIO AB (publ). Proventus Invest AB har därefter påkallat tvångsinlösen av utestående aktier i BRIO och äger nu mer än 99% av aktierna i bolaget. BRIOs aktier avnoterades från NGM Equity den 10 juni 2011. 

BRIO rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med det offentliga uppköpserbjudandet och avnoteringen. Klientansvarig delägare är Ragnar Lindqvist. Byråns team leddes av Åsa Hansdotter, främst assisterad av Emma Sandberg Thomsen och Emma Kratz.