21 september 2009 - Uppdrag

Proventus etablerar specialbolag för investeringar i företagslån och företagsobligationer

Mannheimer Swartling har biträtt Proventus i samband med upprättandet av Proventus Capital Partners – ett specialbolag för investeringar med fokus på förvärv av företagslån och företagsobligationer. Som en del i investeringsstrategin har Proventus Capital Partners även möjlighet att låna ut pengar direkt till företag. Avsikten är bl.a. att bidra till finansieringen av medelstora bolag som är i behov av kapital för att växa eller rekonstruera verksamheten, när dessa bolag inte har möjlighet att få traditionell finansiering.

Proventus Capital Partners verksamhet finansieras dels genom kapitaltillskott från moderbolaget Proventus AB, dels genom obligationslån från externa investerare. Lånen från de externa investerarna är utformade som en hybrid mellan vinstandels- och kapitalandelslån. Dessa värdepapper kommer att noteras på en reglerad marknad och vara överlåtbara. Fjärde AP-fonden och Folksam var först med att investera i Proventus Capital Partners.

André Andersson var ansvarig för ärendet och han biträddes av Mikael Lindgren.