11 maj 2011 - Uppdrag

Proventus etablerar Proventus Capital Partners II, ett specialbolag för investeringar i företagslån och företagsobligationer

Proventus har etablerat Proventus Capital Partners II – ett specialbolag för investeringar i företagslån och företagsobligationer. Förutom ny finansiering direkt till företag har Proventus Capital Partners II även möjlighet att handla i andrahandsmarknaden för företagslån och företagsobligationer. Verksamheten är fokuserad på nordiska företag med kapitalbehov för expansion, förvärv, omstrukturering och refinansiering.

Proventus Capital Partners II:s verksamhet finansieras dels genom kapitaltillskott från moderbolaget Proventus AB, dels genom obligationslån från externa investerare. Dessa värdepapper kommer att noteras på en reglerad marknad och vara överlåtbara. Proventus Capital Partners I etablerades 2009 med ett totalt investeringskapital på ca 2 miljarder kr. Proventus Capital Partners II har ett investeringskapital på 5,2 miljarder kr, med Proventus AB som största investerare och med de större investerarna i Proventus Capital Partner I som medinvesterare också i detta bolag, inkluderande bl.a. Fjärde A-fonden, Folksam, Länsförsäkringar Liv, SEB:s Pensionsstiftelse, Vattenfalls Pensionsstiftelse och Stiftelsen för Strategisk Forskning. De större nya investerarna inkluderar SPP, Ericssons Pensionsstiftelse, Electrolux Pensionsstiftelse och Nobelstiftelsen.

Proventus rådgavs av Mannheimer Swartling. André Andersson var ansvarig för ärendet och biträddes av Mikael Lindgren.