23 mars 2015 - Nyheter om byrån

Promemoria till Utrikesdepartementet, ”Angående möjligheten för enskilda att inför svensk domstol föra talan mot svenska företag till följd av kränkningar av mänskliga rättigheter begångna utomlands”

Mannheimer Swartling har tagit fram en sammanfattande rapport till Utrikesdepartementet som inventerar vilka möjligheter en enskild person, vars mänskliga rättigheter har kränkts utomlands av ett företag med svensk anknytning, har att få sin sak prövad vid svensk domstol. Vidare vilka hinder (rättsliga, processuella, ekonomiska, tidsmässiga etc.) som kan finnas mot en sådan prövning. Rapporten finns tillgänglig här.

För mer information om rapporten vänligen kontakta Robin Oldenstam (robin.oldenstam@msa.se) eller Christoffer Monell (christoffer.monell@msa.se). Läs tidigare notis här.