19 oktober 2009 - Uppdrag

ProLogis European Properties refinansierar svensk fastighetsportfölj

Mannheimer Swartling har biträtt ProLogis European Properties (Euronext: PEPR) i samband med refinansieringen av dess svenska fastighetsportfölj bestående av logistikanläggningar i Norrköping, Örebro och Göteborg. Lånet tillhandahölls av Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) och bestod av ett 5-årigt säkerställt banklån uppgående till omkring 48 miljoner euro, uppdelat på två trancher om 332,5 miljoner kronor och 15,5 miljoner euro.

ProLogis European Properties är Europas största ägare av moderna logistikanläggningar. Transaktionen är ett ytterligare steg i ProLogis European Properties ambition att minska kortfristiga skulder, skapa en balanserad förfalloprofil och i stort minska sin balansräkningsrisk.

Mannheimer Swartlings finansieringsteam leddes av Zoran Stambolovski, assisterad av Hans Abrahamsson och Susanne Forsberg. Due diligence arbetet leddes av Mikael Wärnsby, assisterad av Malin Bengtsson.