14 juni 2016 - Uppdrag

Probi förvärvar Nutraceutix

Probiotikabolaget Probi AB:s (publ) (”Probi”) amerikanska dotterbolag, Probi USA, Inc., har ingått avtal med det amerikanska bolaget TNTGamble, Inc. (”TNT”). Genom avtalet förvärvar Probi TNT:s probitiokaverksamhet Nutraceutix från TNT för en preliminär kontant köpeskilling om 105 MUSD på kontant- och skuldfri basis. Den kontanta köpeskillingen finansieras genom tillgängliga likvida medel, en kreditfacilitet och en bryggfinansiering. Bryggfinansieringen kommer att återbetalas med likvid från en föreslagen nyemission, med företrädesrätt för existerande aktieägare, om cirka 600 MSEK.

Nutraceutix är en av de fem största tillverkarna av probiotika i Nordamerika och Probis förvärv av Nutraceutix ökar Probis närvaro på den nordamerikanska marknaden, tillför nya betydelsefulla teknologier, tillverkningskapacitet och kundrelationer samt skapar en plattform för ytterligare framtida förvärv.

Probi rådges av Wiggin and Dana LLP och Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team består främst av Johan Lekholm, Isabel Lindeberg och Louise Bjartell (M&A, svensk lag), Zoran Stambolovski (finansiering), Madeleine Rydberger, Jakob Wijkander, Aleksander Ivarsson och Simon Bengtsson (aktiemarknad).