3 januari 2011 - Uppdrag

Preato Capital har avyttrat Sefina Finance till Dollar Financial Group U.K. Ltd.

Preato Capital har avyttrat Sefina Finance till Dollar Financial Group U.K. Ltd. I Sefina Finance-koncernen ingår bland annat Sefina Svensk Pantbelåning, Sveriges och Nordens största pantbank med 16 kontor i Sverige, Helsingin Pantti, Finlands äldsta pantbank med 12 kontor i Finland, samt Helsingfors Auktionskammare. Sefina-koncernen har 125 anställda. Preato Capital är ett privatägt investmentbolag, baserat i Finland.

Kontantersättningen för förvärvet uppgår till cirka 500 miljoner kronor, av vilket cirka 400 miljoner kronor erlades kontant vid tillträdet och resterande 100 miljoner kronor skall erläggas genom kontanta delbetalningar under 2011. Därutöver har säljaren rätt till ytterligare kontanta ersättningar de kommande två åren, baserat på resultatet i den sålda verksamheten.

Preato Capital har rådgivits av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team leddes av Isabella Ramsay, huvudsakligen biträdd av Martin Fagerlund och Sigrid Rohdén.