12 december 2011 - Uppdrag

PostNord AB tecknar kreditavtal med ett konsortium av nordiska banker

PostNord AB har tecknat en femårig lånefacilitet, en så kallad ”Multi-Currency Revolving Facility”, om 2 miljarder kronor med ett konsortium av nordiska banker.

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 42 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare.

PostNord rådgavs av Mannheimer Swartling vid transaktionen. Zoran Stambolovski hanterade ärendet, främst biträdd av Pontus Malmunger.