5 november 2015 - Uppdrag

Polaris avyttrar Skånska Byggvaror till Byggmax

Polaris Private Equity (Polaris) och Byggmax Group AB (Byggmax) har ingått ett avtal varigenom Byggmax förvärvar samtliga aktier i Skånska Byggvaror Group AB (Skånska Byggvaror) för 741 miljoner kronor. Säljande aktieägare är, utöver fonder förvaltade av Polaris, den tidigare huvudägaren, ledande befattningshavare och styrelseledamöter samt minoritetsägare i Skånska Byggvaror. Det finns en möjlighet för aktieägarna i Skånska Byggvaror att få en tilläggsköpeskilling om 110 miljoner kronor baserat på det finansiella resultatet för bolaget under 2016.

Skånska Byggvaror bedriver försäljning av förädlade byggvaruprodukter till hemmafixare, huvudsakligen genom onlineförsäljning men även via fysiska butiker och kundservice. Bolaget bedriver verksamhet inom Norden, huvudsakligen i Sverige och Norge. 

Polaris är en dansk/svensk kapitalfond som är baserad i Köpenhamn och investerar i väletablerade mindre och mellanstora verksamheter i Danmark såväl som i Sverige. Polaris förvaltar idag mer än 1 miljard euro i tre aktiva fonder . Polaris förvärvade Skånska Byggvaror 2012. 

Byggmax är en återförsäljare av byggnadsmaterial med 75 butiker i Sverige, 30 i Norge och 13 i Finland. Företaget grundades 1993 och hade en omsättning på cirka 3,5 miljarder kronor under 2014. Byggmax är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2010. 

Polaris företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod av Johan Lekholm och Madeleine Rydberger samt Aleksander Ivarsson, Rickard Carrick, Klara Holm och Jacob Rosell Svensson.