27 juni 2011 - Uppdrag

Philips förvärvar mammografisystem från Sectra

Royal Philips Electronics har tecknat ett avtal som innebär att Philips förvärvar Sectras digitala mammografisystem. Kontant köpeskilling uppgår till 57,5 miljoner euro på skuldfri basis, med en möjlig tilläggsköpe-skilling på maximalt 12,5 miljoner euro, enligt särskilt avtalade villkor.

Med Sectra MicroDose Mammography kompletterar Philips sitt erbjudande med ett unikt digitalt mammografisystem som ger högkvalitativa bilder och samtidigt möjliggör för kvinnor att genomgå undersökningar med halva stråldosen jämfört med om de undersöks med andra mammografisystem. Utöver det ger MicroDose Mammography-teknologin möjligheter för framtida innovativa bildlösningar som ger mer information bortom anatomiska bröstbilder i 2D.

Philips har rådgivits av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team inkluderade partner Adam Green, senior biträdande jurist Lucas Jonsson, biträdande jurister Peter Grandelius, Henrik Johansson och Victoria Bagger-Sjöbäck (M&A), senior biträdande jurist Claudia Wallman (immaterialrätt), partner Martin Nilsson (skatt), partner Henric Diefke och biträdande jurist Cecilia Lönn (arbetsrätt) och biträdande jurist Kristina Börjevik Kovaniemi (regulatoriska frågor).